Jakie materiały do nauki wybrać

Na co zwrócić uwagę, wybierając podręczniki do nauki?

Planując samodzielną naukę do egzaminu maturalnego, warto zadbać o odpowiednie materiały, które będą wspierać Cię w jej zdobywaniu. Przede wszystkim powinny to być treści, które w konkretny sposób będą tłumaczyły Ci zdobywaną wiedzę. Zwróć uwagę czy są tak zaprojektowane, abyś mógł z nich korzystać, podczas samodzielnej nauki. Nie wszystkie podręczniki dają taką możliwość, wiele z nich stanowi pomoc, podczas lekcji WOSu, gdzie główną rolę nawigującą w procesie nauki, stanowi nauczyciel. Dlatego tak istotny jest dobór odpowiedniego podręcznika. Repetytorium maturalne do WOS-u w formie książkijest idealna odpowiedzią na te potrzeby. Składa się z dobrze rozwiniętej części teoretycznej, co sprawia, że uczeń może uczyć się samodzielnie a także opierać się na tej wiedzy, podczas rozwiązywania ćwiczeń. Kolejna część książki, została przeznaczona na zadania, w celu nauczenia się zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Dużym atutem książki jest to, że posiada klucz odpowiedzi, co sprawia, że każdy maturzysta,. może sam uczyć się na własnych błędach.

Jak korzystać z książki?

Autorzy proponują wykonanie testu diagnostycznego, w celu oceny swoich umiejętności. Kolejny krok stanowi uzupełnienie braków, a także bieżącą naukę materiału. Część teoretyczna jest bardzo obszerna, zawiera podsumowanie oraz najważniejsze informacje, ze wszystkich poszczególnych rozdziałów, książek, wykorzystywanych do nauki tego przedmiotu. Kolejna część jest treningiem umiejętności praktycznych, czyli rozwiązywaniem zadań, na podstawie zaproponowanych schematów. Taki układ pokazuje uczniom jak je rozwikływać. Ostatnia część książki zawiera liczne zbiory zadań, które są typowe, dla tych na maturze. Maturzyści, mogą ćwiczyć, rozwiązywanie zadań o wielu różnych konfiguracjach, stopniach trudności a także sprawdzających rozmaitą wiedzę z wiedzy o społeczeństwie. To sprawia, że wraz z kluczem odpowiedzi, uczeń w indywidualny sposób, może przygotować się do egzaminu dojrzałości.