Zdaj maturę z WOSu na medal!

Na co warto zwrócić uwagę podczas przygotowań do matury?

Po pierwsze, warto zaplanować poszczególne kroki nauki. Dzięki temu zobaczysz ile czasu na jakie fragmenty nauki, musisz poświęcić. Warto zastanowić się, czy planujesz przygotowywać się sam czy poszukać korepetytora. Samodzielna nauka, wymaga dużo dyscypliny. Więc dobrze jest przemyśleć czy stać Cię na nią, w takim stopniu jakbyś sobie tego życzył. Kolejną kwestią jest wybór odpowiednich materiałów do nauki. Wiele podręczników nie uwzględnia samodzielnego podejścia do nauki. Dobrą opcją do indywidualnej nauki jest repetytorium maturalne WOS. Pozycja ta zapewnia materiały, które umożliwią powtórzenie wszystkich treści, uzupełnienie braków, a także naukę poprawnego wykonywania zadań maturalnych. Wielu uczniów korzysta z tej pozycji w celu samodzielnego przygotowania się do egzaminu maturalnego. Warto zaznaczyć, że posiada ona klucz z odpowiedziami, co pozwala na bieżące monitorowanie swoich postępów w nauce. 

Jak stworzony został podręcznik?

Książka została podzielona na kilka części ze względu na to, jakie materiały zawiera. Pierwsza część zawiera treści czysto teoretyczne, z poszczególnych rozdziałów z poprzednich lat, a także bieżące materiały. Uczeń może zapoznać się z treściami, co pozwoli mu na przyjrzenie się temu, czego musi się jeszcze nauczyć, oraz które działy są już perfekcyjnie przyswojone. Kolejna część książki krok po kroku wprowadza w rozwiązywanie zadań z poszczególnych rozdziałów podręcznika. Po to by w następnej móc nauczyć się rozwiązywania już typowych zadań maturalnych. Są one stworzone w taki sposób aby uczeń zauważył cały proces ich rozwikływania krok po kroku. W książce zostały dodane także wymagania i kryteria oceniania, to powoduje, że maturzysta dowiaduje się, jakie oczekiwania są kierowane w stronę ćwiczeń, które rozwiązuje. Warto zaznaczyć, że zadania mają zróżnicowany poziom trudności, a także wiele typów, tak aby uczeń mógł prześledzić, wszystkie, które będzie musiał realizować na maturze.